Role šamana v moderním světě

Pro mainstreamová média je snadné odsouvat starověké učení na okraj a charakterizovat šamanismus jako okrajovou a obskurní kuriozitu, dokonce nebezpečnou, která má význam pouze historicky nebo v rámci některých dnešních domorodých kultur. To ignoruje všechna nadčasová učení šamanů a jejich způsob života.

Pro mě může být šamanismus chápán tak, že má tři klíčové esence, které prozkoumám v několika příštích newsletterech. Pro dnešek se chci zaměřit na asi to nejaktuálnější z těch tří, na náš vztah k zemi.

Není pochyb o tom, že lidstvo je v současnosti velkou hrozbou pro svou vlastní existenci, ale musíme to dát do kontextu; je to relativně nová záležitost. Jsme na této planetě zhruba 200 000 let a ve všech, kromě posledních zhruba 200, jsme hráli pozitivní roli. Pouze díky industrializaci našich zemědělských procesů a nadměrnému „zabírání půdy“ zpět z přírody jsme se dostali z rovnováhy.

Jinými slovy, po 99,9 % naší existence jsme byli prospěšní naší planetě. Je čas vrátit se do tohoto vztahu, kde stále interagujeme s naším prostředím, ale způsobem, který ho spíše podporuje, než vyčerpává. Je čas zakročit, ne vystoupit; ale dělejte tak na základě jemných principů našich dávných předků – odolnosti prostřednictvím biologické rozmanitosti a udržitelnosti.

V roce 1966 Robert Paine představil koncept ‚keystone species‘. Stejně jako centrální kámen v oblouku, který zastaví pád zbytku kamenů, je základní kámen zásadní pro rovnováhu země a prostředí kolem něj. Bobři, vlci, sloni, vydry, to vše jsou příklady zvířat, která mohou ovlivnit a dokonce přeměnit své prostředí vytvářením menších poruch, které umožňují prosperovat jiným druhům.

My lidé jsme také základním druhem. Historicky jsme putovali na velké vzdálenosti, kopali hlízy, lovili zvěř a sháněli ovoce. Při tom jsme vytvořili v půdě drobné poruchy, do kterých by semena rostlin padala, a zároveň za sebou zanechávali stopu hnoje plnou semen z plodů, které jsme konzumovali. Když jsme vyčistili lesní paseky pro farmaření, vytvořili jsme příležitosti pro pěstování divokých rostlin, které živily veškerý hmyz a zvířata, která se jimi mohla živit.

Tyto způsoby života vybudovaly rozmanitost v ekosystémech kolem nás.

Tomu všemu rozumí šamani a domorodé národy. Tomu se říká žít v ‚ayni‘, ve správném vztahu, kde dávání a přijímání plynou společně ve vyváženém stavu existence, kde lidé zanechávají na zemi malou, ale pozitivní stopu.

V rámci své vděčnosti a respektu může šaman také zanechat obětiny na zemi. Když jsem před několika lety cestoval do Peru, bylo smutné vidět, že tento zvyk utrpěl západním vlivem. Šaman s námi řekl, že jejich lidé si natolik zvykli na sdílení s půdou, že se nepřizpůsobili moderním průmyslovým procesům, včetně plastů. Předpokládali, že mohou na zemi nechat zabalený předmět a ten se rozloží jako organická hmota. I oni se budou muset přizpůsobit, pokud si chtějí udržet rovnováhu s přírodním světem a zároveň přijmout západní vlivy.

Tak co, jak vám to sedí? Sdílíte, sázíte a vyživujete? Máte-li zahradu, narušujete plochy půdy, abyste vytvořili nové příležitosti pro rozmanitost a příchod nových semen? Máte okenní parapet, kde byste mohli nechat potravu pro ptáky a hmyz, nebo blízký společný prostor, kde můžete odlít semínka divokých květin? Pokud si to můžete dovolit, podporujete ekologické farmy, které pěstují své plodiny s ohledem na udržitelnost a rozmanitost?

Pro mě ctíme tento způsob života částečně svými činy, ale také svým způsobem bytí, milostí, se kterou se účastníme života. Jíme-li pomalu a vědomě, pociťujeme-li vděčnost ze srdce za jídlo, které žehná náš talíř, sedíme-li v přírodě s úžasem nad její krásou, pak jsme pravděpodobně v ayni, v rovnováze.

Naše vědomí v kombinaci s našimi činy dokazují naši snahu žít v harmonii, respektu a vzájemnosti s přírodou. Vytvářejí sílu záměru a hybnou sílu, která bude vyžadovat změnu od větších institucí a vlád.

Ať už budou jejich reakce jakákoli, je to záležitost, kterou musíme vyřešit my, lidé. Ano, musíme své obavy vyjádřit našim národním vůdcům, ale co je důležitější, musíme jednat přímo prostřednictvím toho, jak nakupujeme, jíme a jak se vztahujeme k zemi kolem nás. Nyní jsme celosvětově svědky síly jednotlivců, kteří se sjednocují za společnými cíli. Buďme součástí té neodolatelné síly pozitivní změny.

S láskou

Andrew

If you wish to receive the occasional newsletter or be informed when Andrew's latest book is published, please sign up using the form below.


By submitting your details you consent to your data being used in compliance with our Privacy Policy