εγχειρίδιο

Αυτό το θεραπευτικό εγχειρίδιο είναι η τελευταία γραπτή έκδοση του “Quantum K”. Η εμπειρία σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ένα δωρεάν απόσπασμα των πιο σημαντικών θεμάτων που διερευνώνται εδώ, αλλά το ίδιο το εγχειρίδιο είναι η μόνη πηγή του πλήρους κώδικα επούλωσης. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες έντυπες εκδόσεις αυτού του εγχειριδίου. Εάν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε μόνοι σας, θα μπορούσατε να ζητήσετε από έναν τοπικό εμπορικό εκτυπωτή να το κάνει για εσάς.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους PDF για να δείτε τα περιεχόμενα του βιβλίου:

Κεφάλαιο_1
Κεφάλαιο_2
Κεφάλαιο_3
Κεφάλαιο_4
Κεφάλαιο_5
Κεφάλαιο_6
Κεφάλαιο_7
Κεφάλαιο_8
Κεφάλαιο_9
Κεφάλαιο_10
Κεφάλαιο_11
Κεφάλαιο_12
Κεφάλαιο_13
Κεφάλαιο_14
Κεφάλαιο_15
Κεφάλαιο_16
Κεφάλαιο_17

 

 

If you wish to receive the occasional newsletter or be informed when Andrew's latest book is published, please sign up using the form below.


By submitting your details you consent to your data being used in compliance with our Privacy Policy